I ara P3, què fem?// And now P3, what do we do?

I ara P3, què fem?

Convoquem una reunió de pares informativa per explicar-vos les característiques d’algunes escoles que poden ser del vostre interès. A més a més, explicarem com fer el procés de matriculació. Reunió destinada per a les famílies del grup de Giraffes (P2)

La reunió serà el 27 de gener a les 18h via zoom. (només per a famílies de l’escola)

Preguem confirmeu la vostra assistència abans del 8 de gener. La reunió només es realitzarà si hi ha una mínim de 5 famílies interessades.

Gràcies

And now P3, what do we do?

We are convening an informative parents’ meeting in order to explain some of the features from some schools that may interest you. Furthermore, we will explain how the inscription/enrolment process goes. Meeting for families of the Giraffe group (P2)

The meeting will be on January the 27th at 18h using Zoom (for school families only)

We kindly ask you to confirm attendance before 8th January. The meeting will only be done if there are a minimum of 5 families interested in it. 

Thanks