CDIAP

L’escola té contacte directe amb el CDIAP, per qualsevol consulta, actuació o derivació des de l’escola.