Sortides

P2 fa varies sortires durant el curs com per exemple anar a l’Auditori, Aquarium, Tram de Barcelona, colònies, punt verd mòbil, etc.